۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

افست

در چاپ افست طرح گرافیکی با کمک زینک روی مقوا نقش می‌بندد. دستگاه‌های چاپ افست بسیار دقیق عمل می‌کنند و مناسب برای طرح‌های گرافیکی با نقوش ظریف هستند. می‌توان از انواع مقوا (آیوری‌برد، گلاسه، کرافت و … ) برای چاپ افست استفاده کرد.

در این نوع چاپ زینک مستقیما با مقوا در ارتباط نیست و چاپ توسط سیلندرهایی با روکش لاستیک انجام می‌شود.

در چاپ افست طرح گرافیکی با کمک زینک روی مقوا نقش می‌بندد. دستگاه‌های چاپ افست بسیار دقیق عمل می‌کنند و مناسب برای طرح‌های گرافیکی با نقوش ظریف هستند. می‌توان از انواع مقوا (آیوری‌برد، گلاسه، کرافت و ... ) برای چاپ افست استفاده کرد. در این نوع چاپ زینک مستقیما با مقوا در ارتباط نیست و چاپ توسط سیلندرهایی با روکش لاستیک انجام می‌شود.