تلفن
۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

پاکت

پاکت در انواع کاغذی، مقوایی و نایلونی در ابعاد متنوع قابل تولید است. البته برخی پاکت ها مانند پاکت بیرون بر پیتزا استراکچر خاص خود را دارند. پاکت‌ها می‌توانند با دسته یا بدون دسته باشند. نوعی از پاکت که با متریال کاغذ یا مقوا تولید و از بند برای دسته آن استفاده می‌شود به شاپینگ بگ معروف است.

پاکت در انواع کاغذی، مقوایی و نایلونی در ابعاد متنوع قابل تولید است. البته برخی پاکت ها مانند پاکت بیرون بر پیتزا استراکچر خاص خود را دارند. پاکت‌ها می‌توانند با دسته یا بدون دسته باشند. نوعی از پاکت که با متریال کاغذ یا مقوا تولید و از بند برای دسته آن استفاده می‌شود به شاپینگ بگ معروف است.