۸۷۷۰۰۶۵۰
 • بسته بندی کالا
 • بسته بندی صنعتی
 • بسته بندی آرایشی/بهداشتی
 • بسته بندی میوه
 • بسته بندی فرهنگی
 • بسته بندی لوازم برقی
 • بسته بندی لوازم خانگی
 • بسته بندی غذایی
 • بسته بندی فست فود
 • بسته بندی رستوران
 • بسته بندی شیرینی و شکلات
 • بسته بندی کافی شاپ
 • بسته بندی مواد غذایی
 • بسته بندی کترینگ

مقوا پشت طوسی

مقوا پشت طوسی

علت استفاده از نام پشت طوسی برای این مقوا این است که روی آن سفید و مسطح پشت آن طوسی و پرزدار است. فرآیند چاپ بر روی سفید این مقوا انجام می‌شود. مقوا پشت طوسی برای تماس مستقیم با مواد غذایی مناسب نیست و بهتر است محافظی میان جعبه و ماده غذایی قرار گیرد.

علت استفاده از نام پشت طوسی برای این مقوا این است که روی آن سفید و مسطح پشت آن طوسی و پرزدار است. فرآیند چاپ بر روی سفید این مقوا انجام می‌شود. مقوا پشت طوسی برای تماس مستقیم با مواد غذایی مناسب نیست و بهتر است محافظی میان جعبه و ماده غذایی قرار گیرد.