۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

مقوای کرافت

مقوا کرافت به سبب رنگ قهوه‌ای و بافت الیافش تداعی‌گر طبیعت است. چاپ طرح‌های ظریف و برخی رنگ‌ها مانند سفید و مشکی بر روی این مقوا کار دشواری است اما برخی طراحان، از این مقوا برای ایجاد جذابیت بصری و زیبایی‌شناسانه، به نحوی جذاب و ابتکاری بهره برده‌اند. امروزه استفاده از مقوا کرافت ویرجین و دست اول در تولید بسته‌بندی مواد غذایی مرسوم است.

مقوا کرافت به سبب رنگ قهوه‌ای و بافت الیافش تداعی‌گر طبیعت است. چاپ طرح‌های ظریف و برخی رنگ‌ها مانند سفید و مشکی بر روی این مقوا کار دشواری است اما برخی طراحان، از این مقوا برای ایجاد جذابیت بصری و زیبایی‌شناسانه، به نحوی جذاب و ابتکاری بهره برده‌اند. امروزه استفاده از مقوا کرافت ویرجین و دست اول در تولید بسته‌بندی مواد غذایی مرسوم است.