تلفن
۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

ورق ۵لایه فلوت دار

ورق 5لایه فلوت دار از 3 لایه مقوا و 2 لایه فلوتینگ تشکیل شده است. ترکیب فلوتینگ این ورق باتوجه به کارایی و مورد مصرف انتخاب می‌شود. به بیان دیگر: از ترکیب سینگل فلوت‌دار و  ورق 3 لایه فلوت‌دار ورق محکم و قطور 5 لایه به دست می‌آید. ورق 5 لایه برای صادرات و برای بسته‌بندی قطعات صنعتی که وزن زیادی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق 5لایه فلوت دار از 3 لایه مقوا و 2 لایه فلوتینگ تشکیل شده است. ترکیب فلوتینگ این ورق باتوجه به کارایی و مورد مصرف انتخاب می‌شود. به بیان دیگر: از ترکیب سینگل فلوت‌دار و  ورق 3 لایه فلوت‌دار ورق محکم و قطور 5 لایه به دست می‌آید.
ورق 5 لایه برای صادرات و برای بسته‌بندی قطعات صنعتی که وزن زیادی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه