۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

مقوای کارتی

مقوای کارتی بافتی یکدست و منسجم دارد از همین رو برای تولید، کارت ویزیت، کارت پستال، کارت عروسی و جلد کتاب و مواردی از این دست استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان مقوای روکش در تولید هاردباکس‌های کادویی استفاده نمود. رنگ‌های متنوع مقوای کارتی، استفاده از آن را برای کارهای دستی و آموزشی ممکن می‌سازد.

مقوای کارتی بافتی یکدست و منسجم دارد از همین رو برای تولید، کارت ویزیت، کارت پستال، کارت عروسی و جلد کتاب و مواردی از این دست استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان مقوای روکش در تولید هاردباکس‌های کادویی استفاده نمود. رنگ‌های متنوع مقوای کارتی، استفاده از آن را برای کارهای دستی و آموزشی ممکن می‌سازد.

در حال نمایش یک نتیجه