۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

مقوای لمینیت شده

فرآیند چسباندن دو مقوا با گراماژ متفاوت به روی یکدیگر را لمینیت می‌نامند. از مقوای لمینیت شده بیشتر برای تولید محصولات تبلیغ در محل فروش نظیر استند تبلیغاتی، دنگر، وابلر و... استفاده می‌شود. در این حالت گرماژ و استحکام مقوای لمینیت شده بیشتر از یک مقوای معمولی است، علاوه بر اینکه هر دو سمتش چاپ دارد.

فرآیند چسباندن دو مقوا با گراماژ متفاوت به روی یکدیگر را لمینیت می‌نامند. از مقوای لمینیت شده بیشتر برای تولید محصولات تبلیغ در محل فروش نظیر استند تبلیغاتی، دنگر، وابلر و… استفاده می‌شود. در این حالت گرماژ و استحکام مقوای لمینیت شده بیشتر از یک مقوای معمولی است، علاوه بر اینکه هر دو سمتش چاپ دارد.

در حال نمایش 7 نتیجه