۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

مقوای صنعتی

مقوای صنعتی همان مغزی مقواست که از آن با نام مقوای فشرده نیز یاد می‌شود. این مقوا از بازیافت کاغذ سفید و مقدار کمی مقوای قهوه‌ای درست شده است. بعد از ترکیب مقواها، مقداری چسب اضافه می‌کنند و تا خشک شدن کامل مقوا صبر می‌کنند. مقوای فشرده از استحکام بالایی برخوردار است و به همین دلیل به سختی می‌توان آن را تا کرد. از مقوای صنعتی در تولید زیر لیوانی، زیر کیکی به عنوان مغزی لمینیت و در تولید هاردباکس به عنوان سطح سختی که روکش بر آن کشیده می‌شود استفاده می‌گردد.

مقوای صنعتی همان مغزی مقواست که از آن با نام مقوای فشرده نیز یاد می‌شود. این مقوا از بازیافت کاغذ سفید و مقدار کمی مقوای قهوه‌ای درست شده است. بعد از ترکیب مقواها، مقداری چسب اضافه می‌کنند و تا خشک شدن کامل مقوا صبر می‌کنند.
مقوای فشرده از استحکام بالایی برخوردار است و به همین دلیل به سختی می‌توان آن را تا کرد.
از مقوای صنعتی در تولید زیر لیوانی، زیر کیکی به عنوان مغزی لمینیت و در تولید هاردباکس به عنوان سطح سختی که روکش بر آن کشیده می‌شود استفاده می‌گردد.

در حال نمایش 5 نتیجه