۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

کیبوردی

درب‌هایی که از یک وجه به زیره متصل هستند و دو زبانه از عرض در داخل جعبه قفل می‌شود. چفت شدن زبانه‌ها، مانع باز شدن درب جعبه در حمل و نقل می‌شوند. این مدل درب به استحکام جعبه در برابر ضربه کمک می‌کند.

درب‌هایی که از یک وجه به زیره متصل هستند و دو زبانه از عرض در داخل جعبه قفل می‌شود. چفت شدن زبانه‌ها، مانع باز شدن درب جعبه در حمل و نقل می‌شوند. این مدل درب به استحکام جعبه در برابر ضربه کمک می‌کند.

در حال نمایش 3 نتیجه