۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

فرصت های شغلی

ما همیشه خواهان همکاری با افراد خلاق و حرفه‌ای هستیم. اگر ساکن تهران هستید و احساس می‌کنید می‌توانید عضوی از تیم پویا فراز خلاق باشید. فرم زیر را تکمیل نمایید.

فایل رزومه باید یکی از فرمتهای PNG و یا JPG ،DOCX ،DOC ،PDF باشد