۹۱۰۰۵۶۳۶ EN

ارزش‌ های سازمانی

ارزش ‌های سازمانی شرکت پویا فراز خلاق، صداقت، تخصص، رابطه دوستانه، وقت شناسی و خلاقیت تیمی هستند. ما متعهد به حفظ و ارتقای این ارزش‌های سازمانی در میان کارکنان پویا فراز خلاق هستیم.

صداقت:

مفهوم قطعی صداقت، تعهد به گفتن حقیقت است. اما برای گفتن حقیقت، مهم است نیاز مشتری را بشناسیم و بدانیم چه حدی از اطلاعات برای او کافی و پاسخگوی نیازش است. همچنین حصول اطمینان از درک درست مطلب توسط مشتری، مهم است.

تخصص:

تخصص یعنی:

  • شناخت درست نیاز مشتری
  • آگاهی نسبت به تخصص ذی‌نفعان
  • انجام پروژه به شکلی عالی و متمایز

داشتن تخصص یک شرط لازم است. اما بِروز بودن تخصص، برای سازمان یک مزیت به حساب می‌آید.

رابطه دوستانه:

محیط کار، خانه اول ما است و رابطه دوستانه به شرط رعایت تعادل و پرورش روحیه نقدپذیری موجب استحکام روابط در محیط کار و حصول نتایج بهتر در کار گروهی در سازمان می‌شود.

وقت شناسی:

وقت شناسی یعنی درک ارزش زمان در هر فرایندی. تعهد، خوش قولی و پاسخگویی شرکت در زمان مناسب، همگی از مصادیق وقت شناسی هستند. اهمیت وقت شناسی، در کار گروهی و زنجیره کاری سازمان غیر قابل انکار است.

خلاقیت تیمی:

خلاقیت یعنی: یافتن بهترین راهکار برای حل مسئله. اگر تخصص را قدرت تشخیص مسئله بدانیم، منظور از خلاقیت، نگاه متفاوت به مسئله و حل مسئله است.

خلاقیت فطری است، اما قابل پرورش است. خلاقیت تیمی به شرط آماده بودن محیط کار، وجود حدی از هوش اجتماعی در تک تک افراد و چیدمان درست افراد سازمان در کنار یکدیگر، منجر به این می‌شود که حتی اگر همه افراد تیم خلاق نباشند؛ خروجی تیم خلاقانه باشد. خلاقیت هم مانند بِروز بودن تخصص، برای سازمان یک مزیت به حساب می‌آید.