تهران، میدان فاطمی، ضلع جنوب غربی میدان سلماس، پلاک ۳۸، واحد ۸

۸۸۹۹۵۰۸۰

۸۸۹۹۵۰۸۱

۸۸۹۹۵۰۸۲

۸۸۹۹۰۶۵۸

info@pfkpack.com

شنبه تا چهارشنبه: ساعت ۸:۴۵ تا ۱۷:۱۵، پنج شنبه: ۸:۴۵ تا  ۱۲:۱۵